X


Ишеним телефону: 0(312) 624160

Инфографика

Макрокөрсөткүч

Көрсөткүчтөр  

 

ИДП, млрд.сом: 15,8  
ИДПнын өнүгүү темпи: 106,5% ↑
Өндүрүш 113,6% ↑

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

106,9% ↑

Тейлөө тармагы

104,1%  ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

100,8%   
 

 

ИДП, млрд.сом: 37,3  
ИДПнын өнүгүү темпи: 108,0% ↑
Өндүрүш 121,8% ↑

Айыл-чарба

101,4% ↑

Курулуш

105,6% ↑

Тейлөө тармагы

103,6% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

101,2%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 59  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,6% ↑
Өндүрүш 118,6% ↑

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

114,5% ↑

Тейлөө тармагы

104,2% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

101,1%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 81,0  
ИДПнын өнүгүү темпи: 108,2% ↑
Өндүрүш 119,1% ↑

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

114,8% ↑

Тейлөө тармагы

105,2% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

101,0%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 106,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 108,4% ↑
Өндүрүш 120,7% ↑

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

115,9% ↑

Тейлөө тармагы

105,1% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

101,4%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 133,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,9% ↑
Өндүрүш 118.4% ↑

Айыл-чарба

101,9% ↑

Курулуш

115,0% ↑

Тейлөө тармагы

105,5% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

101,5%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 165,7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,8% ↑
Өндүрүш 115,4% ↑

Айыл-чарба

104,2% ↑

Курулуш

117,6% ↑

Тейлөө тармагы

105,5% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,2%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 198,3  
ИДПнын өнүгүү темпи: 108,0% ↑
Өндүрүш 115,5% ↑

Айыл-чарба

104,3% ↑

Курулуш

121,2% ↑

Тейлөө тармагы

105,6% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,1%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 236,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 109,2% ↑
Өндүрүш 123,5% ↑

Айыл-чарба

104,2% ↑

Курулуш

120,4% ↑

Тейлөө тармагы

105,6% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,6%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 271,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 110,2% ↑
Өндүрүш 129,4% ↑

Айыл-чарба

103,3% ↑

Курулуш

121,5% ↑

Тейлөө тармагы

105,6% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

102,0%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 306,0  
ИДПнын өнүгүү темпи: 110,8% ↑
Өндүрүш 131,1% ↑

Айыл-чарба

103,7% ↑

Курулуш

121,2% ↑

Тейлөө тармагы

105,6% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

102,8%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 355,3  
ИДПнын өнүгүү темпи: 110,9% ↑
Өндүрүш 135,9% ↑

Айыл-чарба

102,7% ↑

Курулуш

116,4% ↑

Тейлөө тармагы

104,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

104,0%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 18,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 109,1% ↑
Өндүрүш 119,8% ↑

Айыл-чарба

100,9% ↑

Курулуш

150,5% ↑

Тейлөө тармагы

104,3% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

100,5%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 42.2  
ИДПнын өнүгүү темпи: 105,9% ↑
Өндүрүш 108,1% ↑

Айыл-чарба

101,0% ↑

Курулуш

134,4% ↑

Тейлөө тармагы

103,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,2%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 67,7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 105,6% ↑
Өндүрүш 100,9% ↑

Айыл-чарба

101,2% ↑

Курулуш

124,7% ↑

Тейлөө тармагы

103,3% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

103,4%  
Өсүш темптери ДКН боюнча келтирилген 

 

 ИДП, млрд.сом: 93.7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 105.2% ↑
Өндүрүш 109.3% ↑

Айыл-чарба

101,3% ↑

Курулуш

124.5% ↑

Тейлөө тармагы

102.7% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

104,4%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 120,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 104,3% ↑
Өндүрүш 107,1% ↑

Айыл-чарба

101,4% ↑

Курулуш

121,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,3% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

105,4%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 151.7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 104,1% ↑
Өндүрүш 107,2% ↑

Айыл-чарба

101,4% ↑

Курулуш

118.5% ↑

Тейлөө тармагы

102,1% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

105,9%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 185.5  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103,3% ↑
Өндүрүш 108.6% ↑

Айыл-чарба

98.3% ↓

Курулуш

113.1% ↑

Тейлөө тармагы

102,0% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

105,0%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 221.7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103.5% ↑
Өндүрүш 108.4% ↑

Айыл-чарба

97.5% ↓

Курулуш

113.5% ↑

Тейлөө тармагы

102.7% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

104.5%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 266.6  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103.0% ↑
Өндүрүш 105.0% ↑

Айыл-чарба

97.8% ↓

Курулуш

114.3% ↑

Тейлөө тармагы

102.7% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

105.0%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 308.2  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103.7% ↑
Өндүрүш 102.3% ↑

Айыл-чарба

99.2% ↓

Курулуш

123.8% ↑

Тейлөө тармагы

103.3% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

106.8%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 347.8  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103.5% ↑
Өндүрүш 99.5 % ↓

Айыл-чарба

99.2% ↓

Курулуш

125.6% ↑

Тейлөө тармагы

103.6% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

108.9%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 400,7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 104,0% ↑
Өндүрүш 98,4 % ↓

Айыл-чарба

99,5% ↓

Курулуш

127,1% ↑

Тейлөө тармагы

104,6% ↑

ПБК өткөн жылдын декабрына карата 

110,5%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 24,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 108,4% ↑
Өндүрүш 125,6% ↑

Айыл-чарба

101,2% ↑

Курулуш

111,6% ↑

Тейлөө тармагы

103,0% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,5%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 50,8  
ИДПнын өнүгүү темпи: 109,5% ↑
Өндүрүш 130,5% ↑

Айыл-чарба

101,4% ↑

Курулуш

112,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,9% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,7%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 79,4  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,0% ↑
Өндүрүш 120,7% ↑

Айыл-чарба

101,6% ↑

Курулуш

111,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,5%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 108,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,0% ↑
Өндүрүш 121,0% ↑

Айыл-чарба

101,7% ↑

Курулуш

112,0% ↑

Тейлөө тармагы

103,0% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

102,0%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 139,7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 106,9% ↑
Өндүрүш 121,8% ↑

Айыл-чарба

101,8% ↑

Курулуш

111,8% ↑

Тейлөө тармагы

102,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,2%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 172,4  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,3% ↑
Өндүрүш 124,1% ↑

Айыл-чарба

102,4% ↑

Курулуш

111,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

100,2%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 210,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,1% ↑
Өндүрүш 123,7% ↑

Айыл-чарба

104,5% ↑

Курулуш

110,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,6% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

99,8%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 250,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 106,8% ↑
Өндүрүш 122,3% ↑

Айыл-чарба

105,3% ↑

Курулуш

108,2% ↑

Тейлөө тармагы

102,7% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

100,1%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 292,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 106,3% ↑
Өндүрүш 117,9% ↑

Айыл-чарба

106,1% ↑

Курулуш

107,3% ↑

Тейлөө тармагы

102,9% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,1%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 334,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 104,8% ↑
Өндүрүш 107,8% ↑

Айыл-чарба

106,3% ↑

Курулуш

105,7% ↑

Тейлөө тармагы

103,2% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,4%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 373,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103,6% ↑
Өндүрүш 100,9% ↑

Айыл-чарба

106,2% ↑

Курулуш

106,3% ↑

Тейлөө тармагы

103,3% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

102,3%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 423,6  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103,5% ↑
Өндүрүш 95,8% ↓

Айыл-чарба

106,2% ↑

Курулуш

113,9% ↑

Тейлөө тармагы

103,7% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

103,4%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 22,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 89,3% ↓
Өндүрүш 61,0% ↓

Айыл-чарба

101,1% ↑

Курулуш

101,6% ↑

Тейлөө тармагы

102,3% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

100,0%  
 

 

101,1
 ИДП, млрд.сом: 49,2  
ИДПнын өнүгүү темпи: 92,2% ↓
Өндүрүш 66,9% ↓

Айыл-чарба

101,3% ↑

Курулуш

96,4% ↓

Тейлөө тармагы

102,5% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

99,7%  
 

 

 ИДП, млрд.сом: 78,8  
ИДПнын өнүгүү темпи: 95,1% ↓
Өндүрүш 74,9% ↓

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

100,1% ↑

Тейлөө тармагы

102,5% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,8%  
 

 

 ИДП, млрд. 108,4  
ИДПнын өнүгүү темпи: 95,1% ↓
Өндүрүш 74,0% ↓

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

101,0% ↑

Тейлөө тармагы

102,0% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,1%  
 

 

 ИДП, млрд. 139,8  
ИДПнын өнүгүү темпи: 96,0% ↓
Өндүрүш 76,4% ↓

Айыл-чарба

101,7% ↑

Курулуш

101,7% ↑

Тейлөө тармагы

102,0% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,2%  
 

 

 ИДП, млрд. 176,0  
ИДПнын өнүгүү темпи: 97,7% ↓
Өндүрүш 81,0% ↓

Айыл-чарба

102,9% ↑

Курулуш

103,6% ↑

Тейлөө тармагы

102,1% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,2%  
 

 

 ИДП, млрд. 217,3  
ИДПнын өнүгүү темпи: 98,8% ↓
Өндүрүш 84,9% ↓

Айыл-чарба

102,1% ↑

Курулуш

104,7% ↑

Тейлөө тармагы

102,2% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

97,7%  
 

 

 ИДП, млрд. 260,4  
ИДПнын өнүгүү темпи: 100,4% ↑
Өндүрүш 92,1% ↓

Айыл-чарба

102,6% ↑

Курулуш

104,9% ↑

Тейлөө тармагы

102,1% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

97,3%  
 

 

 ИДП, млрд. 310,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 102,0% ↑
Өндүрүш 95,6% ↓

Айыл-чарба

103,3% ↑

Курулуш

107,8% ↑

Тейлөө тармагы

102,9% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

97,5%  
 

 

 ИДП, млрд. 359,9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 102,7% ↑
Өндүрүш 99,7% ↓

Айыл-чарба

102,2% ↑

Курулуш

107,6% ↑

Тейлөө тармагы

103,2% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,0  
 

 

 ИДП, млрд. 402,4  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103,2% ↑
Өндүрүш 103,0% ↑

Айыл-чарба

102,4% ↑

Курулуш

107,8% ↑

Тейлөө тармагы

102,8% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

98,5%  
 

 

 ИДП, млрд. 458,0  
ИДПнын өнүгүү темпи: 103,8% ↑
Өндүрүш 105,2% ↑

Айыл-чарба

103,0% ↑

Курулуш

107,5% ↑

Тейлөө тармагы

103,0% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

99,5%  
 

 

 ИДП, млрд. 23,7  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,9% ↑
Өндүрүш 133,4% ↑

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

97,4% ↑

Тейлөө тармагы

100,2% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,0%  
 

 

 ИДП, млрд. 51.9  
ИДПнын өнүгүү темпи: 1105,4% ↑
Өндүрүш 122,4% ↑

Айыл-чарба

101,3% ↑

Курулуш

99,3% ↓

Тейлөө тармагы

100,4% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

101,5%  
 

 

 ИДП, млрд. 86,1  
ИДПнын өнүгүү темпи: 107,8% ↑
Өндүрүш 135,5% ↓

Айыл-чарба

101,5% ↑

Курулуш

100,0% ↑

Тейлөө тармагы

100,5% ↑

КБИ өткөн жылдын декабрына карата 

102,1%  
 

 

ВВП, млрд.сомов: 335,0  
Темп роста ВВП: 105,0 % ↑
Промышленность 121,2% ↑

Сельское хозяйство

100,8% ↑

Строительство

105,2% ↑

Сфера услуг

100,8 % ↑

ИПЦ к декабрю пред.года

101,2%  
данные приведены по ВДС
 

Жаңылыктар

Аналитика

Фильтр
  • Предметные вопросы

Актуалдуу маалыматтар

Маанилуу багыттар

seks

Өнөктөштөр жана пайдалуу шилтемелер

HD Seks porno izle Porno Sex izle porno Mobil Porno hd Porno Sex izle porno porno Рейтинг@Mail.ru